کنسرت کاکوبند

خواننده: کاکوبند

محل برگزاری کنسرت: بندرعباس تالار آوینی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 17 ] شهریور 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [120000 - 40000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های کاکوبند ایمیل خود را وارد کنید

کاکوبند

کنسرت گروه کاکوبند 17 شهریور 1396 در بندرعباس تالار شهید آوینی قیمت بلیط : 120000 - 40000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...