کنسرت همایش رضا جدیدی

خواننده: همایش رضا جدیدی

محل برگزاری کنسرت: تهران سالن معلم

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 23 ] شهریور 1396

تلفن هماهنگی: 09194481334

قیمت بلیط: [30000] تومان

خرید اینترنتی : www.zehnebartar.com

جهت اطلاع از کنسرت های همایش رضا جدیدی ایمیل خود را وارد کنید

همایش رضا جدیدی

همایش رضا جدیدی (لبخند به زندگی ) 23 شهریور 1396 در تهران سالن معلم قیمت بلیط : 30 هزار تومان خرید اینترنتی : www.zehnebartar.com ...