کنسرت بهنام بانی

خواننده: بهنام بانی

محل برگزاری کنسرت: متل قو سالن آزادگان

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 15 ] شهریور 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [100000 - 40000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های بهنام بانی ایمیل خود را وارد کنید

بهنام بانی

کنسرت بهنام بانی 15 شهریور 1396 در متل قو سالن آزادگان قیمت بلیط : 100000 - 40000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...