خواننده: فریدون آسرایی

محل برگزاری کنسرت: خرم آباد سالن بانک صادرات

تاریخ برگزاری کنسرت: [0 , 0 , 17] شهریور 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [90000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.kasitconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های فریدون آسرایی ایمیل خود را وارد کنید

فریدون آسرایی

کنسرت فریدون آسرایی 17 شهریور 1396 در خرم آباد سالن بانک صادرات قیمت بلیط : 90000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.kasitconcert.com ...