کنسرت گروه سون

خواننده: گروه سون

محل برگزاری کنسرت: اراک مجتمع ستارگان

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 13 ] شهریور 1396

تلفن هماهنگی: 09120360065

قیمت بلیط: [80000 - 45000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های گروه سون ایمیل خود را وارد کنید

گروه سون

کنسرت گروه سون 13 شهریور 1396 در اراک سالن ستارگان قیمت بلیط : 80000 - 45000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...