کنسرت علیرضا قربانی

خواننده: علیرضا قربانی

محل برگزاری کنسرت: قزوین سعدالسلطنه

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 13 , 14 ] شهریور 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [100000 - 30000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های علیرضا قربانی ایمیل خود را وارد کنید

علیرضا قربانی

کنسرت علیرضا قربانی 13 و 14 شهریور 1396 در قزوین مجموعه تاریخی سعدالسلطنه قیمت بلیط : 100000 - 30000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...