کنسرت کاکوبند

خواننده: کاکوبند

محل برگزاری کنسرت: کرج سال اصلاح بذر

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 18 ] شهریور 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [120000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های کاکوبند ایمیل خود را وارد کنید

کاکوبند

کنسرت کاکوبند 18 شهریور 1396 در کرج سالن اصلاح بذر قیمت بلیط : 120000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...

User Avatar

12 شهریور 1396 15:08

نظری ندارم.

پاسخ