کنسرت سینا شعبانخانی

خواننده: سینا شعبانخانی

محل برگزاری کنسرت: آرادان سالن شهرداری

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 16 ] شهریور 1396

تلفن هماهنگی: 09210959751

قیمت بلیط: [60000 - 35000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های سینا شعبانخانی ایمیل خود را وارد کنید

سینا شعبانخانی

کنسرت سینا شعبانخانی 16 شهریور 1396 در آرادان سالن شهرداری قیمت بلیط : 60000 - 35000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...