خواننده: فریدون آسرایی

محل برگزاری کنسرت: قزوین مجتمع تالـار شهر

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 15 ] شهریور 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [80000 - 45000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های فریدون آسرایی ایمیل خود را وارد کنید

فریدون آسرایی

کنسرت فریدون آسرایی 15 شهریور 1396 در قزوین مجتمع تالار شهر قیمت بلیط : 80000 - 45000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...