کنسرت کیهان کلهر

خواننده: کیهان کلهر

محل برگزاری کنسرت: تهران سالن وزارت کشور

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 14 , 15 , 16 ] شهریور 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [140000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.tik8.com

جهت اطلاع از کنسرت های کیهان کلهر ایمیل خود را وارد کنید

کیهان کلهر

کنسرت کیهان کلهر 14 و 15 و 16 شهریور 1396 در تهران سالن وزارت کشور قیمت بلیط : 140000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.tik8.com ...