کنسرت محمدرضا عیوضی

خواننده: محمدرضا عیوضی

محل برگزاری کنسرت: تهران سالن برج آزادی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 10 ] شهریور 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [100000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های محمدرضا عیوضی ایمیل خود را وارد کنید

محمدرضا عیوضی

کنسرت محمدرضا عیوضی 10 شهریور 1396 در تهران سالن برج آزادی قیمت بلیط : 100000 - 60000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...