خواننده: فریدون آسرایی

محل برگزاری کنسرت: تهران برج میلاد

تاریخ برگزاری کنسرت: [0 , 22 , 21] شهریور 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [140000 - 45000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های فریدون آسرایی ایمیل خود را وارد کنید

فریدون آسرایی

کنسرت فریدون آسرایی 21 و 22 شهریور 1396 در تهران فضای باز برج میلاد قیمت بلیط : 140000 - 45000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...