خواننده: فرزاد فرزین

محل برگزاری کنسرت: تنکابن سالن امام رضا

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 12 ] شهریور 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [90000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های فرزاد فرزین ایمیل خود را وارد کنید

فرزاد فرزین

کنسرت فرزاد فرزین 12 شهریور 1396 در تنکابن سالن امام رضا قیمت بلیط : 90000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...