کنسرت هوروش بند

خواننده: هوروش بند

محل برگزاری کنسرت: آبادان سینما نفت

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 15 ] شهریور 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [140000 - 45000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های هوروش بند ایمیل خود را وارد کنید

هوروش بند

کنسرت هوروش بند 15 شهریور 1396 در آبادان سالن سینما نفت قیمت بلیط : 140000 - 45000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...