کنسرت بهنام بانی

خواننده: بهنام بانی

محل برگزاری کنسرت: ساری سالن سینما سپهر

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 22 , 23 ] شهریور 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [100000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های بهنام بانی ایمیل خود را وارد کنید

بهنام بانی

کنسرت بهنام بانی 22 و 23 شهریور 1396 در ساری سالن سینما سپهر قیمت بلیط : 100000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...

User Avatar

4 شهریور 1396 17:05

متن نظر خیلی کوتاه است

پاسخ
User Avatar

17 شهریور 1396 01:59

دوعدد بلیط ۵۰ تومانی میخوایم نمیشه هرکاری میکنم و صندلی انتخاب نمیشه

پاسخ
User Avatar

17 شهریور 1396 17:34

2عدد بلیط نیاز دارم

پاسخ
User Avatar

19 شهریور 1396 00:21

دوعدد بلیط نیاز دارم

پاسخ