کنسرت گروه سون

خواننده: گروه سون

محل برگزاری کنسرت: کیش آوای خلیج فارس

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 17 ] شهریور 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [120000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های گروه سون ایمیل خود را وارد کنید

گروه سون

کنسرت گروه سون 17 شهریور 1396 در کیش مجموعه آوای خلیج فارس قیمت بلیط : 120000 - 60000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...