کنسرت محمد علیزاده

خواننده: محمد علیزاده

محل برگزاری کنسرت: کرمانشاه سالن سینما آزادی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 4 , 5 ] شهریور 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [100000 - 75000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های محمد علیزاده ایمیل خود را وارد کنید

محمد علیزاده

کنسرت محمد علیزاده 4 و 5 شهریور 1396 در کرمانشاه سالن سینما آزادی قیمت بلیط : 100000 - 75000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...