کنسرت کاوه یغمایی

خواننده: کاوه یغمایی

محل برگزاری کنسرت: تبریز سالن پتروشیمی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 10 ] شهریور 1396

تلفن هماهنگی: 09141008984

قیمت بلیط: [100000 - 40000] تومان

خرید اینترنتی : www.ebilit.com

جهت اطلاع از کنسرت های کاوه یغمایی ایمیل خود را وارد کنید

کاوه یغمایی

کنسرت کاوه یغمایی 10 شهریور 1396 در تبریز آمفی تئاتر پتروشیمی قیمت بلیط : 100000 - 40000 سایت خرید بلیط : www.ebilit.com ...