خواننده: رضا صادقی

محل برگزاری کنسرت: مهاباد تالار وحدت شهرداری

تاریخ برگزاری کنسرت: [0 , 0 , 29] مرداد 1396

تلفن هماهنگی: 03195020200

قیمت بلیط: [80000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.melliconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های رضا صادقی ایمیل خود را وارد کنید

رضا صادقی

کنسرت رضا صادقی 29 مرداد 1396 در مهاباد تالار وحدت شهرداری قیمت بلیط : 80000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.melliconcert.com ...