کنسرت سینا شعبانخانی

خواننده: سینا شعبانخانی

محل برگزاری کنسرت: لنگرود سالن وصال

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 29 ] مرداد 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [80000 - 30000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های سینا شعبانخانی ایمیل خود را وارد کنید

سینا شعبانخانی

کنسرت سینا شعبانخانی 29 مرداد 1396 در لنگرود سالن وصال قیمت بلیط : 80000 - 30000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...