خواننده: رضا صادقی

محل برگزاری کنسرت: مرند سالن ماریانا

تاریخ برگزاری کنسرت: [0 , 0 , 28] مرداد 1396

تلفن هماهنگی: 03195020200

قیمت بلیط: [80000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.melliconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های رضا صادقی ایمیل خود را وارد کنید

رضا صادقی

کنسرت رضا صادقی 28 مرداد 1396 در مرند سالن ماریانا قیمت بلیط : 80000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.melliconcert.com ...