خواننده: رضا صادقی

محل برگزاری کنسرت: مرند سالن ماریانا

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 28 ] مرداد 1396

تلفن هماهنگی: 03195020200

قیمت بلیط: [80000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.melliconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های رضا صادقی ایمیل خود را وارد کنید

رضا صادقی

کنسرت رضا صادقی 28 مرداد 1396 در مرند سالن ماریانا قیمت بلیط : 80000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.melliconcert.com ...