کنسرت امید حاجیلی

خواننده: امید حاجیلی

محل برگزاری کنسرت: نور سالن خمینی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 26 ] مرداد 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [90000 - 40000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های امید حاجیلی ایمیل خود را وارد کنید

امید حاجیلی

کنسرت امید حاجیلی 26 مرداد 1396 در نور سالن خمینی قیمت بلیط : 90000 - 40000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.con ...