خواننده: فرزاد فرزین

محل برگزاری کنسرت: تهران سالن ایرانیان

تاریخ برگزاری کنسرت: [0 , 24 , 23] شهریور 1396

تلفن هماهنگی: 26291271

قیمت بلیط: [140000 - 40000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های فرزاد فرزین ایمیل خود را وارد کنید

فرزاد فرزین

کنسرت فرزاد فرزین 23 و 24 شهریور 1396 در تهران سالن همایش ایرانیان قیمت بلیط : 140000 - 40000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.con ...

User Avatar

23 مرداد 1396 21:16

فرزاد فرزین .شهریور ماه

پاسخ
User Avatar

23 مرداد 1396 22:32

نقل قول: ریاحی
فرزاد فرزین .شهریور ماه

پاسخ
User Avatar

31 مرداد 1396 03:13

6 nafar VIP tickets

پاسخ
User Avatar

24 شهریور 1396 12:50

خرید اینترنتی

پاسخ