خواننده: بابک جهانبخش

محل برگزاری کنسرت: صومعه سرا سالن ارشـاد

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 29 ] مرداد 1396

تلفن هماهنگی: 09390763676

قیمت بلیط: [100000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.exirconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های بابک جهانبخش ایمیل خود را وارد کنید

بابک جهانبخش

کنسرت بابک جهانبخش 29 مرداد 1396 در رشت صومعه سرا سالن فرهنگ و ارشـاد قیمت بلیط : 100000 - 60000 سایت خرید بلیط : www.exirconcert.com ...