خواننده: فرزاد فرزین

محل برگزاری کنسرت: نور سالن خمینی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 25 ] مرداد 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [90000 - 40000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های فرزاد فرزین ایمیل خود را وارد کنید

فرزاد فرزین

کنسرت فرزاد فرزین 25 مرداد 1396 در نور سالن امام خمینی قیمت بلیط : 90000 - 40000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...