خواننده: احسان خواجه امیری

محل برگزاری کنسرت: بابلسر سالن میزبان

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 11 ] شهریور 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [100000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های احسان خواجه امیری ایمیل خود را وارد کنید

احسان خواجه امیری

کنسرت احسان خواجه امیری 11 و 14 شهریور 1396 در بابلسر سالن میزبان قیمت بلیط : 100000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...

User Avatar

6 شهریور 1396 22:51

بلیط خواجه امیری دربابلسر

بلیط خواجه امیری دربابلسر

نقل قول: فاطمه قربانی
بلیط خواجه امیری دربابلسر

بلیط خواجه امیری دربابلسر


موافق حضوردراین کنسرتم

پاسخ