کنسرت بهنام بانی

خواننده: بهنام بانی

محل برگزاری کنسرت: چالوس سینما جهان نما

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 17 , 18 ] شهریور 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [100000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های بهنام بانی ایمیل خود را وارد کنید

بهنام بانی

کنسرت بهنام بانی 17 و 18شهریور 1396 در چالوس سالن سینما جهان نما قیمت بلیط : 100000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...