کنسرت سینا شعبانخانی

خواننده: سینا شعبانخانی

محل برگزاری کنسرت: شاهرود سالن ذوب آهن

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 26 ] مرداد 1396

تلفن هماهنگی: 02332237227

قیمت بلیط: [80000 - 35000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های سینا شعبانخانی ایمیل خود را وارد کنید

سینا شعبانخانی

کنسرت سینا شعبانخانی 26 مرداد 1396 در شاهرود آمفی تئاتر ذوب آهن قیمت بلیط : 80000 - 35000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...