کنسرت شهرام و حافظ ناظری

خواننده: شهرام و حافظ ناظری

محل برگزاری کنسرت: تهران کاخ نیاوران

تاریخ برگزاری کنسرت: [0 , 10 , 9] شهریور 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [200000 - 40000] تومان

خرید اینترنتی : www.tik8.com

جهت اطلاع از کنسرت های شهرام و حافظ ناظری ایمیل خود را وارد کنید

شهرام و حافظ ناظری

کنسرت شهرام ناظری و حافظ ناظری 9 و 10 شهریور 1396 در تهران مجموعه فرهنگی تاریخی کاخ نیاوران قیمت بلیط : 200000 - 40000 سایت خرید بلیط : www.tik8.com ...