» » مجموعه کارمانیا

مجموعه کارمانیا  [محل برگزاری کنسرت ها / کرمان]


آدرس :
کرمان - ابتدای اتوبان هفت باغ علوی - فضای باز مجموعه کارمانیا