کنسرت محمد علیزاده

خواننده: محمد علیزاده

محل برگزاری کنسرت: سرعین سالن ماسک سفید

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 26 ] مرداد 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [110000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های محمد علیزاده ایمیل خود را وارد کنید

محمد علیزاده

کنسرت محمد علیزاده 26 مرداد 1396 در سرعین آمفی تئاتر ماسک سفید قیمت بلیط : 110000 - 50000 سالن اجرا : آمفی تئاتر ماسک سفید ...

User Avatar
ایرج قراگوزلی

19 مرداد 1396 17:07

خرید بلیط محمدعلیزاده درسرعین ردیف جلودو نفروبا اخر قیمت

پاسخ
User Avatar

22 مرداد 1396 16:06

نقل قول: ایرج قراگوزلی
خرید بلیط محمدعلیزاده درسرعین ردیف جلودو نفروبا اخر قیمت

پاسخ