خواننده: احسان خواجه امیری

محل برگزاری کنسرت: گرگان سالن فخرالدین

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 15 , 16 ] شهریور 1396

تلفن هماهنگی: 09380018200

قیمت بلیط: [90000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های احسان خواجه امیری ایمیل خود را وارد کنید

احسان خواجه امیری

کنسرت احسان خواجه امیری 15 و 16 شهریور 1396 در گرگان سالن فخرالدین اسعد گرگانی قیمت بلیط : 90000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...