خواننده: سیروان خسروی

محل برگزاری کنسرت: کرمان مجموعه کارمانیا

تاریخ برگزاری کنسرت: [0 , 0 , 23] مرداد 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [70000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های سیروان خسروی ایمیل خود را وارد کنید

سیروان خسروی

کنسرت سیروان خسروی 23 مرداد 1396 در کرمان فضای باز مجموعه کارمانیا قیمت بلیط : 70000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...