خواننده: بابک جهانبخش

محل برگزاری کنسرت: کرمان

تاریخ برگزاری کنسرت: [0 , 0 , 27] مرداد 1396

تلفن هماهنگی: 09373410088

قیمت بلیط: [70000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.exirconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های بابک جهانبخش ایمیل خود را وارد کنید

بابک جهانبخش

کنسرت بابک جهانبخش 27 مرداد 1396 در کرمان مجتمع شرکت هزار قیمت بلیط : 70000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.exirconcert.com ...