کنسرت زانیار خسروی

خواننده: زانیار خسروی

محل برگزاری کنسرت: کرمانشاه سالن سینما آزادی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 26 ] مرداد 1396

تلفن هماهنگی: 09909609445

قیمت بلیط: [100000 - 45000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های زانیار خسروی ایمیل خود را وارد کنید

زانیار خسروی

کنسرت زانیار خسروی 26 مرداد 1396 در کرمانشاه سالن سینما آزادی قیمت بلیط : 100000 - 45000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...

User Avatar

19 مرداد 1396 14:56

در جای مناسب قرار گیریم

پاسخ