کنسرت پرواز همای

خواننده: پرواز همای

محل برگزاری کنسرت: رامسر سالن تله کابین

تاریخ برگزاری کنسرت: [0 , 0 , 2] شهریور 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [90000 - 45000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های پرواز همای ایمیل خود را وارد کنید

پرواز همای

کنسرت پرواز همای 2 شهریور 1396 در رامسر سالن تله کابین قیمت بلیط : 90000 - 45000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...

User Avatar

2 شهریور 1396 00:48

برای خرید بلیط همای جا هست؟

پاسخ