کنسرت سالار عقیلی

خواننده: سالار عقیلی

محل برگزاری کنسرت: بیرجند سالن پیام نور

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 19 ] مرداد 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [90000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های سالار عقیلی ایمیل خود را وارد کنید

سالار عقیلی

کنسرت سالار عقیلی 19 مرداد 1396 در بیرجند سالن دانشگاه پیام نور قیمت بلیط : 90000 - 60000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...