کنسرت علی زندوکیلی

خواننده: علی زندوکیلی

محل برگزاری کنسرت: تبریز سالن پتروشیمی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 18 ] شهریور 1396

تلفن هماهنگی: 09147676277

قیمت بلیط: [120000 - 40000] تومان

خرید اینترنتی : www.ebilit.com

جهت اطلاع از کنسرت های علی زندوکیلی ایمیل خود را وارد کنید

علی زندوکیلی

کنسرت علی زندوکیلی 18 شهریور 1396 در تبریز تالار پتروشیمی قیمت بلیط : 120000 - 40000 سایت خرید بلیط : www.ebilit.com ...