کنسرت گروه سون

خواننده: گروه سون

محل برگزاری کنسرت: خرم آباد سالن بانک صادرات

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 17 ] مرداد 1396

تلفن هماهنگی: 09122837819

قیمت بلیط: [90000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.kasitconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های گروه سون ایمیل خود را وارد کنید

گروه سون

کنسرت گروه سون 17 مرداد 1396 در خرم آباد سالن بانک صادرات قیمت بلیط : 90000 - 60000 سایت خرید بلیط : www.kasitconcert.com ...