خواننده: رضا صادقی

محل برگزاری کنسرت: رامسر سالن تله کابین

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 26 ] مرداد 1396

تلفن هماهنگی: 09369600233

قیمت بلیط: [100000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های رضا صادقی ایمیل خود را وارد کنید

رضا صادقی

کنسرت رضا صادقی 26 مرداد 1396 در رامسر سالن تله کابین قیمت بلیط : 100000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...