کنسرت علی زندوکیلی

خواننده: علی زندوکیلی

محل برگزاری کنسرت: اصفهان تالار کوثر

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 20 ] مرداد 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [] تومان

خرید اینترنتی :

جهت اطلاع از کنسرت های علی زندوکیلی ایمیل خود را وارد کنید

علی زندوکیلی

کنسرت علی زندوکیلی 20 مرداد 1396 در اصفهان تالار رودکی ...

User Avatar

18 مرداد 1396 13:10

بلیط کنسرت 20 مرداد اصفان

پاسخ