خواننده: سیروان خسروی

محل برگزاری کنسرت: قزوین نمایشگاه بین المللی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 29 ] مرداد 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [110000 - 40000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های سیروان خسروی ایمیل خود را وارد کنید

سیروان خسروی

کنسرت سیروان خسروی 29 مرداد 1396 در قزوین سالن نمایشگاه های بین المللی قیمت بلیط : 110000 - 40000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...