کنسرت حمید عسکری

خواننده: حمید عسکری

محل برگزاری کنسرت: شهریار سالن خلیج فارس

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 19 ] مرداد 1396

تلفن هماهنگی: 09027151397

قیمت بلیط: [85000 - 40000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های حمید عسکری ایمیل خود را وارد کنید

حمید عسکری

کنسر حمید عسکری 19 مرداد 1396 در شهریار سالن همایش خلیج فارس قیمت بلیط : 85000 - 40000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...

User Avatar

16 مرداد 1396 08:13

لطفا ساعت برگزاری رو اعلام کنید

پاسخ