کنسرت شهرام و حافظ ناظری

خواننده: شهرام و حافظ ناظری

محل برگزاری کنسرت: قوچان سالن کارگران

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 6 ] مرداد 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [150000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.tik8.com

جهت اطلاع از کنسرت های شهرام و حافظ ناظری ایمیل خود را وارد کنید

شهرام و حافظ ناظری

کنسرت شهرام و حافظ ناظری 6 مرداد 1396 در قوچان سالن ورزشی کارگران قیمت بلیط : 150000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.tik8.com ...