کنسرت محمد علیزاده

خواننده: محمد علیزاده

محل برگزاری کنسرت: سیرجان سالن امام علی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 11 ] مرداد 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [70000 - 30000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های محمد علیزاده ایمیل خود را وارد کنید

محمد علیزاده

کنسرت محمد علیزاده 11 مرداد 1396 در سیرجان سالن امام علی قیمت بلیط : 70000 - 30000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...