کنسرت علی عبدالمالکی

خواننده: علی عبدالمالکی

محل برگزاری کنسرت: شهمیرزاد سالن آرو

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 12 ] مرداد 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [80000 - 40000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های علی عبدالمالکی ایمیل خود را وارد کنید

علی عبدالمالکی

کنسرت علی عبدالمالکی 12 مرداد 1396 در شهمیرزاد سالن آرو قیمت بلیط : 80000 - 40000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...