خواننده: رضا صادقی

محل برگزاری کنسرت: بوشهر سالن سینما بهمن

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 5 , 6 ] مرداد 1396

تلفن هماهنگی: 0902491440

قیمت بلیط: [] تومان

خرید اینترنتی :

جهت اطلاع از کنسرت های رضا صادقی ایمیل خود را وارد کنید

رضا صادقی

کنسرت رضا صادقی 5 و 6 مرداد 1396 در بوشهر سالن سینما بهمن ...