کنسرت علیرضا قربانی

خواننده: علیرضا قربانی

محل برگزاری کنسرت: رشت مجتمع خاتم الانبیا

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 10 ] شهریور 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [100000 - 40000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های علیرضا قربانی ایمیل خود را وارد کنید

علیرضا قربانی

کنسرت علیرضا قربانی 10 شهریور 1396 در رشت سالن خاتم الانبیا قیمت بلیط : 100000 - 40000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...