کنسرت گروه دنگ شو

خواننده: گروه دنگ شو

محل برگزاری کنسرت: رشت سالن نامجو

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 27 ] مرداد 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [90000 - 45000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های گروه دنگ شو ایمیل خود را وارد کنید

گروه دنگ شو

کنسرت گروه دنگ شو 27 مرداد 1396 در رشت سالن نامجو قیمت بلیط : 90000 - 45000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...