کنسرت گروه رستاک

خواننده: گروه رستاک

محل برگزاری کنسرت: قشم نمایشگاه بین المللی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 4 ] مرداد 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [120000 - 30000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های گروه رستاک ایمیل خود را وارد کنید

گروه رستاک

کنسرت گروه رستاک 4 مرداد 1396 در جزیره قشم سالن نمایشگاه بین المللی قیمت بلیط : 120000 - 30000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...